gubbe

tack

Logo

Kommuner som vill vara konkurrenskraftiga måste ha en fungerande logistik med modern infrastruktur, och ett näringsliv med ambitiösa företagskluster som nyfiket söker efter nya medlemmar.

Jag har undersökt hur det står till på dessa punkter i olika delar av landet. Vid flera tillfällen har uppdraget varit att inventera och analysera ett nuläge, för att på sikt öka företags möjligheter att etablera sig i den aktuella regionen.

Studiens främsta syfte har ofta varit att belysa de logistiska förutsättningarna för nyetablering.

Hur ser dessa förutsättningar ut i din kommun?

Rapporten blir ett arbetsverktyg
En logistikstudie för regional nyetablering genomfördes i december 2008 på uppdrag av Halmstads Näringslivs AB. En kort version av Rapporten jag sammanställde lades ut på Internet i PDF-format. Du hittar den här.

Kontakta mig, så mailar jag en Exempel-Rapport som visar hur en fullskalig Rapport för Logistikutveckling är uppbyggd.

Analys - Utveckling - Utbildning

Logistik; ett kommunalt konkurrensmedel

infra
sakd logb orgd krisd kontd
SidaLogistik
LogoKugg