gubbe

tack

Många kommuner har problem med sin VA-Säkerhet. Ofta har de blivit  ”hemmablinda”, och behöver ett externt öga som inventerar systemen och analyserar de existerande hoten.

De senaste tre åren har jag granskat VA-säkerheten i drygt 70 av landets kommuner. Alla uppdrag har syftat till att höja säkerhetsnivån och förbättra skalskyddet för det kommunala dricksvattnet.

Rapporten blir ett arbetsverktyg
Varje uppdrag resulterar i en rapport där jag tydligt beskriver vilka säkerhetsbrister som finns, hur hotbilden ser ut och vilka åtgärder som behöver vidtas för att man ska uppfylla Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten. Läs pressmeddelande.

Rapporten blir ett värdefullt arbetsverktyg i kommunens fortsatta säkerhetsarbete.

Kontakta mig, så mailar jag en Exempel-Rapport som visar hur en fullskalig Rapport för VA-Säkerhet är uppbyggd.

Läs även vad jag skriver på sidan Nödvatten om en driftsäkrad Nödvattenplan, som även den ingår i kommunens VA-Säkerhet.

 

Analys - Utveckling - Utbildning

Dålig VA-Säkerhet och förorenat dricksvatten kostar miljoner

vatsv
sakon logd orgd krisd kontd
Tiiträda
glas
nodv
SidaSakerhet
Logo