tack

sakd logd orgb krisd kontd
Logo

I ordet Organisationsutveckling gömmer sig allt från små förändringar på en enskild avdelning till stora, där det gäller att få en hel organisation att jobba i en ny riktning.

För att få ett varaktigt resultat är det viktigt att förankra förändringen hos dem som kommer att beröras. För att uppnå detta arbetar jag efter VIFP-metoden (Varaktig Intern FörändringsProcess).

Metoden består av aktiva WorkShops där så många som möjligt är med och skapar förändringen. Jag fungerar som handledare, men det är ni själva som bygger förändringen. På så sätt förankras den direkt i organisationen; och påbörjas medan WorkShopen pågår.

UtvecklingsPlanen blir ett arbetsverktyg
Resultatet av VIFP och WorkShops blir en utförlig UtvecklingsPlan som sedan används i det fortsatta förändringsarbetet.

Kontakta mig, så mailar jag en Exempel-Plan som visar hur en UtvecklingsPlan är uppbyggd.

Analys - Utveckling - Utbildning

Organisationsutveckling

gumma2
Gumma2v
gubbe2h
gubbe1
gubbe
gubbe
gumma
Gubbe6
SidaOrganisation