gubbe
sakd logd orgd krisb kontd
Logo

En krisutbildad organisation blir aldrig lamslagen. Redan från första stund arbetar man efter en uppgjord KrisPlan, och hanterar krisen med snabba beslut och adekvata åtgärder.

Det är extra viktigt att ledningsgruppen har klart för sig vad den ska göra i en krissituation. Utan klara direktiv från en samstämd ledning förlamas organisationen och därmed hela krisarbetet.

KrisPlanen blir ett arbetsverktyg
I flera kommuner och landsting har jag krisutbildat ledningsgrupper, och tillsammans med dem utvecklat nya, eller förtydligat befintliga KrisPlaner.

Med den nya/reviderade KrisPlanen lever en del för första gången upp till ”Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”. Länk till lagtexten.

Kontakta mig, så mailar jag en Exempel-Plan som visar hur en fullskalig KrisPlan är uppbyggd.

En KrisPlan för nödvatten kallas NödvattenPlan. Läs mer på sidan Nödvatten.

Analys - Utveckling - Utbildning

Krisutbildning av Ledningsgrupper

kris
Klicka för större bild

tack

SidaKris