gubbe

tack

Logo

När försörjningen av det kommunala dricksvattnet fallerar tar det för vissa kommuner onödigt lång tid innan nödvatten finns på plats. Orsaken brukar vara att de saknar en fungerande krisplan för sitt nödvatten.

För att snabbt få igång distributionen av nödvatten krävs en driftsäkrad NödvattenPlan med tre övergripande huvudpunkter:
- Vad ska göras?
- När ska det göras?
- Vem ska göra det?

En del viktiga punkter i planen måste förberedas och vara klara att sjösätta i samma stund som det kommunala dricksvattnet fallerar. Exempelvis ska det finnas färdiga webbsidor, klara att infoga på sajten, som tydligt och enkelt berättar hur och var man får tag i rent dricksvatten.

NödvattenPlanen blir ett arbetsverktyg
Mitt arbete resulterar i en driftsäkrad Nödvattenplan som består av två delar. Den första används initialt, i det akuta läget då snabba och korrekta beslut är av högsta vikt för den fortsatta hanteringen av krisen. Den andra delen går på djupet och beskriver vad som ska göras i ett lite längre perspektiv. Båda delarna blir värdefulla och viktiga verktyg i den övergripande VA-Säkerheten.

Kontakta mig, så mailar jag en Exempel-Plan som visar hur en fullskalig NödvattenPlan är uppbyggd.

 

Analys - Utveckling - Utbildning

Nödvatten är livsviktigt och måste ha en egen krisplan

vatsv
sakb logd orgd krisd kontd
Testa dig själv. Hittar du säkerhetsluckorna? Klicka här!
glas
nodv-on
SidaNodvatten