gubbe

tack

Logo
sakd logd orgd krisd kontd

Thalin Consulting är ett enmansföretag som drivs av mig, Peter Thalin.
Jag hjälper organisationer med Analys, Utveckling och Utbildning inom områdena Säkerhet, Logistik, Organisation och Kris.

Åttio procent av mina kunder är i dag kommuner och till dem närliggande organisationer. Se referenser.

Jag har arbetat med den här typen av frågor i drygt 20 år, ungefär hälften av tiden utomlands i FNs regi. Under oroliga perioder i Mellanöstern och Balkan var jag delansvarig för krisledning och säkerhet. Mitt ledarskap sträckte sig från krigstid in i det viktiga återuppbyggnadsarbetet.

På Balkan hade jag befattningen säkerhetschef på Office of the High Representative. Vår uppgift var att säkra och bygga upp ett krigshärjat och sargat Bosnien-Hercegovina.

I dag känns det bra att svenska organisationer drar nytta av mina erfarenheter från denna historiskt omvälvande tid.

Analys - Utveckling - Utbildning

Om mig och företaget

petersvit
logo
tcb4
SidaStart